Ultrazvučna i elektro terapija

Home / Ultrazvučna i elektro terapija

Ultrazvučna i Elektro terapija:

 

Vrši se pomoću curatur 701 – kombinovanog ultrazvučnog i električnog stimulacionog uređaja.

Ultrazvučna i elektro terapija