Kimatur

Home / Kimatur

Kimatur je radijalna terapija udarnim talasom velike snage koji koristi naučne dokaze najnovije tehnologije.

Precizno kontrolisan pneumatski sistem isporučuje snažne terapijske talase na zahvaćena tkiva, lečeći stanja koja tradicionalno zahtevaju hirurški pristup. Terapeutski rezultati RSWT-a (RADIAL SHOCKWAVE THERAPY) potiču od sekvencijalne, višeslojne interakcije proizvedenog pritiska na ljudsko tkivo.

Osim očiglednog mehaničkog dejstva, RSWT efikasno deluje i na infracrvenom nivou. Neovaskularizacija, kavitacija i antiinflamatorna dejstva dokazano su deo mehanizma koji leži iza novih kimaturskih terapijskih talasa pritiska.

Postoji i portabilna verzija- Kimatur GO

Kimatur