o Ultrazvučnoj i Elektro terapiji:

 

Vrši se pomoću curatur 701 - kombinovanog ultrazvučnog i električnog stimulacionog uređaja.

 

CI Studio Pulsar

 

© 2003 - 2018 CI Studio Pulsar d.o.o.