Curatur 701

Curatur 701 koristi se za kombinovanu ultrazvučnu i električnu stimulacionu fizikalnu terapiju.

Uvođenje Curatura 701 proširuje karakteristike uspešnog Curatura 601, postavljajući novi standard u sistemima elektroterapije vrhunskih performansi. Sistem kombinuje inovativnu tehnologiju sa vrhunskim terapijskim sposobnostima, obezbeđujući proširenu modularnost i nadogradnju.

Curatur 701