Isoforce

Isoforce je kinetička stolica koja se koristi za izo-kinetičku rehabilitaciju sa različitim rezistivnim režimima. Predstavlja sofisticirani sistem rehabilitacije i evaluacije koji prihvata različite načine otpornosti. Može se koristiti za više od dvadeset oblika kretanja zglobova.

Isoforce ima izvanrednu perspektivu treninga i terapije. Dokazano je kao dragoceno sredstvo za rehabilitacione i fizioterapijske klinike, sportske lige i fitnes centre, istraživačke institute i univerzitete.