Idiag M360 :

 

Koristi se za snimanje deformiteta u fleksibilnosti kičmenog stuba kod dece i odraslih bez zračenja, kao i dijagnostiku poremećaja stabilnosti i mobilnosti kičmenog stuba na nivou svakog pršljena. Matthiass-ov Test - dijagnostika i preventivno delovanje pri mogućem razvitku deformiteta 1 godinu pre samog nastanka kod koga se pokaže pozitivan test. Merenje Cobb-ovog Ugla. Izrada celokupnog plana korektivnih vežbi. 3D nalaz.

 

> poseti sajt proizvođača

 

Idiag Logo Idiag M360 - Spinal Mouse

 

 

 

 

CI Studio Pulsar

 

© 2003 - 2018 CI Studio Pulsar d.o.o.